Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Domov Vec verejná
Vec verejná
Tematická oblasť 6 – FINANCIE PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrátor   
Každý človek, každá rodina, každá organizácia potrebuje pre svoju existenciu v súčasnom spoločenskom zriadení financie, rovnako tak aj štát. Financie na úrovni štátu sa však dajú viesť rôznym spôsobom aj keď sú verejné (teda nás všetkých). Občianske združenia CEPTA zo Zvolena a CEA z Trenčína považujú za kľúčové, aby financie nasledovali princípy trvaloudržateľného rozvoja, teda rozvoja, ktorý zabezpečí aj budúcim generáciám rovnaké možnosti, ktoré máme dnes my.

Základným pilierom takejto politiky v oblasti financovania na úrovni verejnej správy je tzv. zelené obstarávanie, teda obstarávanie (štátnych i komunálnych zákaziek) s náležitým zvýhodnením produktov, služieb a tovarov, ktoré sú preukázateľne šetrnejšie k životnému prostrediu ako bežný produkt v danej oblasti. Príkladom môžu byť verejné stavby s prvkami pasívnej architektúry, teda energeticky veľmi úsporné stavby. Takto sa zabezpečí dlhodobý rozvoj práve tých technológií a prístupov, ktoré „zelené produkty“ ponúkajú. Prístup cestou zeleného verejného obstarávania je vo viacerých štátoch EÚ už na úrovni 80-100% verejných financií (Švédsko, Dánsko, Rakúsko, Nemecko a pod.).
Korupcia má dnes v SR „národodeštrukčné“ rozmery, kedy financie Európskej únie i štátu SR (teda naše dane), ktoré majú pomáhať v rozvoji regiónov, škôl, zamestnanosti a pod. končia vo veľkej miere vo vreckách jednotlivcov, ktorí majú politickú kontrolu nad ich rozdeľovaním. Preto oz CEPTA aj oz CEA navrhujú nulovú toleranciu voči korupcii vo verejnej správe.
Posledná úprava Utorok, 25 Máj 2010 18:13
 
Tematická oblasť 4 – Ochrana prírody PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrátor   

Ochranu prírody považujú CEA (Trenčín) aj CEPTA (Zvolen) za obraz vyspelosti, či zrelosti toho, ktorého národa. Slovenskom lomcujú veterné kalamity ale aj kalamity zásahov v chránených územiach, napr. v používaní pesticídov v národných parkoch. Ochrana prírody je v súčasnosti v SR podmienená hospodárskym záujmom čoho dôkazom bola aj navrhovaná zonácia Vysokých Tatier z dielne Ministerstva „životného“ prostredia, personálne kapacity v Štátnej ochrane prírody sa diktovali politickou lojalitou... Situácia v ochrane prírody v SR je v súčasnosti zlá, súkromní vlastníci pôdy nedostávajú od štátu náležité kompenzačné platby za ochranné režimy starostlivosti, nerieši sa ani výmena pozemkov za štátnu pôdu a tak je prírodné dedičstvo Slovenska, biodiverzita ekosystémov v našej krajine vážne ohrozená. Aj s ohľadom na tieto skutočnosti sme na 4. miesto zaradili tematickú oblasť Ochrana prírody, do 21.5.2010 sme dostali tieto odpovede na otázka ENVIRODOTAZNÍKA:

Posledná úprava Utorok, 25 Máj 2010 18:12
 
Tematická oblasť 2 - Poľnohospodárstvo PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrátor   
Poľnohospodárstvo považujú obe organizácie za veľmi dôležitú oblasť, na ktorú sa viaže tak kvalita životného prostredia ako aj zdravie spotrebiteľov. OZ CEPTA presadzuje rozvoj ekologického poľnohospodárstva ako hospodárenia s najvyššou pridanou hodnotou pre ľudí, ekosystém i pre životné prostredie a rovnako aj ostatné nízkochemické, resp. bezchemické hospodárske postupy. Ďalším dôležitým rozvojovým prvkom je podľa nášho názoru predaja z dvora, ktorý je kľúčom k zachovaniu života na vidieku. A na záver hospodárske formy, ktoré berú ohľad na pohodu v chove hospodárskych zvierat (tzv. welfare). Tu vám prinášame prvých 500 znakov odpovedí politických strán, k oblasti 2 – poľnohospodárstvo, ktoré sme do 20.5 dostali. Kompletné odpovede ako aj odpovede strán, ktoré zaslali príspevky neskôr nájdete v priloženom „Liste odpovedí 2“ (do zverejnenia tejto tematickej oblasti sme nedostali žiadne iné relevantné odpovede).


Posledná úprava Utorok, 25 Máj 2010 18:15
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 Dopredu > Koniec >>

Stránka 3 z 3

Najčítanejšie za mesiac

Najčítanejšie za týždeň

Podporili nás a partneri:
EEB Pesticide Action Network Europe SAAIC