Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Domov Zadná časť jadrovej energetiky
Zadná časť jadrovej energetiky
Informácie o téme a kontakty PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrátor   

Jadrová energetika je na Slovensku pomerne často považovaná za najlacnejší spôsob výroby elektriny. Napriek tomu, že náklady na trvalé uskladnenie jadrového odpadu vytvoreného v slovenských jadrových elektrárňach nie sú známe. Dosiaľ nebolo definitívne rozhodnuté ani o technickom riešení tzv. geologického úložiska, ktoré sa v súčasnosti považuje za najpravdepodobnejšiu možnosť trvalého uskladnenia jadrového odpadu.

Z oficiálnych dokumentov, zaoberajúcich sa návrhmi na riešenie problematiky trvalého uskladnenia jadrového odpadu pochádzajúceho zo slovenských elektrární, má kľúčové postavenie vládou schvaľovaná Stratégia záverečnej časti jadrovej energetiky (ďalej v texte len „Stratégia“). Ide o verejný dokument, do prípravy ktorého je možné zapojiť sa prostredníctvom tzv. medzirezortného pripomienkovania. Neoddeliteľnou súčasťou Stratégie je zo zákona aj návrh plánu jej finančného zabezpečenia.

OZ CEPTA počnúc rokom 2007 požaduje od vlády a ostatných relevantných štátnych inštitúcií maximálnu transparentnosť, úplnosť, jednoznačnosť a zrozumiteľnosť Stratégie a plánu jej finančného zabezpečenia. Realizovali sme dva projekty, ktorých výsledkom boli štúdie navrhujúce jednoznačnú metodiku úplného finančného plánovania a prognózovania zameraného na včasné zabezpečenie všetkých nákladov potrebných na realizáciu schválenej Stratégie. Štúdie z mája 2007 a mája 2008 z dôvodu ich neaktuálnosti (a v prvom prípade aj kvôli chybám) nezverejňujeme, nakoľko kľúčová časť ich argumentácie je prostredníctvom vybraných knižníc dostupná v aktuálnejšej publikácii člena OZ CEPTA, ktorú vydala Univerzita Mateja Bela v roku 2010 (Mihók, P., 2010, Finančný deficit zadnej časti jadrovej energetiky na Slovensku. ISBN 978-80-557-0098-4).

Kritické stanovisko OZ CEPTA k návrhu ekonomickej časti Stratégie z novembra 2007 bolo zo strany predstaviteľov štátu prijaté profesionálne a vecne (viď Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia). V roku 2008 bolo na zmluvnom základe umožnené autorovi toho stanoviska P. Mihókovi podieľať sa na príprave aktualizácie Stratégie priamo v spolupráci s jej autormi, a na zmluvnom základe (počnúc rokom 2010 bola zmluva o spolupráci prevedená na zamestnávateľa P. Mihóka – Univerzitu Mateja Bela). Od roku 2011 je P. Mihók navyše aj riešiteľom projektu 7. rámcového programu výskumu Európskej Únie a Euratomu „Implementing Public Participation Approaches in Radioactive Waste Disposal. Z dôvodu eliminácie konfliktu záujmov CEPTA minimálne do konca roku 2013 nebude vykonávať žiadne kampanierske aktivity v oblasti záverečnej časti jadrovej energetiky. Aktivity CEPTA v období rokov 2011-13 budú vykonávané ad hoc len v oblasti expertnej pomoci a poradenstva pre rôzne subjekty ktoré prejavia záujem o informácie a know-how OZ CEPTA a P. Mihóka v oblastiach ako finančné analýzy financovanie ZČJE, aplikácia medzinárodnej legislatívy v oblasti transparentnosti a účasti verejnosti na rozhodovaniach v sektore jadrovej energetiky, a pod.

Kontakt: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Posledná úprava Streda, 04 Január 2012 12:22
 
Pozvánka na medzinárodný odborný seminár o financovaní zadnej časti jadrovej energetiky PDF Tlačiť E-mail
Napísal Peter Mihók   
Všetkých členov a sympatizantov OZ CEPTA a širokú odbornú verejnosť pozývame na medzinárodný odborný seminár o financovaní zadnej časti jadrovej energetiky na Slovensku, ktorý sa uskutoční dňa 24. septembra 2010
Posledná úprava Piatok, 18 Máj 2012 19:20
 
Stanovisko k Návrhu plánu finančného zabezpečenia Stratégie záverečnej časti jadrovej energetiky PDF Tlačiť E-mail
Napísal Peter Mihók   

(Stanovisko OZ CEPTA k Návrhu plánu finančného zabezpečenia Stratégie záverečnej časti jadrovej energetiky si môžete stiahnúť vo formáte pdf na adrese:
documents/jadro/stanovisko.pdf


Zhrnutie

Predložený návrh plánu finančného zabezpečenia Stratégie ZČJE z 30. októbra 2007 (3. kapitola dokumentu) neobsahuje podľa nás najdôležitejšiu nevyhnutnú integrálnu časť strategického dokumentu – rozpočet alebo prognózu finančného zabezpečenia navrhovanej stratégie.


Posledná úprava Piatok, 30 November 2007 17:47
 


Podporili nás a partneri:
EEB Pesticide Action Network Europe