CEPTA – CENTRUM PRE TRVALOUDRŽATEĽNÉ ALTERNATÍVY

CEPTA vznikla v roku 2005 ako združenie ľudí s potrebou vyvíjať aktivity smerom k ochrane životného prostredia, prírody, podpore občianskej participácie, zdravého životného štýlu a udržateľných alternatív voči súčasnému konzumnému životnému štýlu.

Trvalo udržateľný život chápeme ako život v úprimnom poznávaní a napĺňaní spoločného dobra, neobmedzovaní možností budúcich generácií, v plnej zodpovednosti za svoje skutky, slová a myšlienky s cieľom dlhodobého súladu s prírodou a ostatnými ľudskými bytosťami.

 

Viac o nás

 

NAŠE TÉMY

Ekošoférovanie

DÔLEŽITÉ ČLÁNKY

Daniel Lešinský nás navždy opustil

S veľkým smútkom Vám oznamujeme, že predseda o. z. CEPTA, oduševnený ochranár životného prostredia, vizionár, vynikajúci odborník a najmä srdečný a ľudský človek Daniel Lešinský zomrel nečakane dňa 07.10.2020 vo veku 45 rokov. Ďakujeme všetkým, ktorí si 15.10.2020 uctili jeho pamiatku na poslednej rozlúčke v Trenčíne a tiež za všetky…

Čítajte ďalej

Ozdravme financovanie triedenia a recyklácie odpadov!

Triedený zber a recyklácia obalov a neobalových výrobkov (papier, plasty, sklo, kovy a nápojové kartóny) spôsobuje obciam, mestám a predovšetkým zberovým spoločnostiam nemalé finančné problémy. Financie, ktoré zberové spoločnosti dostávajú od organizácií zodpovednosti výrobcov (OZV) dlhodobo nestačia na pokrytie reálnych nákladov spojených s triedeným zberom a už vôbec nie na…

Čítajte ďalej

Priority pôdohospodárstva na Slovensku 2020+

Od 21.03.2020 máme novú a dnes už aj čiastočne zorientovanú vládu Slovenska. Vláda nastúpila v ťažkých časoch „korona“ pandémie, v dôležitom rozpočtovom roku EÚ pre obdobie najbližších 7 rokov a v čase zosilňujúcich sa klimatických zmien s dopadom na desiatky rokov dopredu. Nie je veľmi čo novej vláde závidieť, je…

Čítajte ďalej

Envirodotazník 2020 a traja mušketieri

Envirodotazník 2020 a traja mušketieri

Envirodotazníkom 2020 sme 6. februára oslovili všetky politické strany s preferenciami predvolebných prieskumov nad 2%. Išlo konkrétne o týchto 13 strán (podľa abecedného poradia): Dobrá voľba; KDH; ĽSNS; Maďarská komunitná spolupatričnosť; Most-Híd; OĽANO-NOVA-KÚ-Zmena zdola; PS-Spolu; SaS; Sme rodina; SMER-SD; SNS; Vlasť; Za ľudí.

Čítajte ďalej

 

Všetky dôležité články

PODPORILI NÁS A NAŠI PARTNERI