Day: 29. júna 2010

Stiahnuť dokument

Hrozno, prekračujúce 4-krát limit rezíduí pesticídov na našom stole!


Keď legislatíva ani monitoring nechráni zdravie spotrebiteľa... Z výsledkov monitoringu, ktorý bol vykonaný oz CEPTA dňa 16.6.2010 ako súčasť spoločnej iniciatívy európskej siete mimovládnych organizácií PAN-Europe ( www.pan-europe.info ), sa zo SR analyzovalo 10 vzoriek potravín, z toho vyberáme: hrozno z Maroka (TESCO), ktoré obsahovalo 6 rôznych druhov pesticídov, z…

Čítajte ďalej