Day: 29. septembra 2010

Klíma bez sadzí – kľúčové dokumenty


Rozsiahlejšiu štúdiu o problematike sadzí, nájdete v Aj prezentovanú na: http://www.sootfreeclimate.org/fileadmin/user_upload/PDFs/Introduction_BC_and_Climate_3.0__Kompatibilitaetsmodus_.pdf „Environmentálne, resp. Nízkoemisné zóny (LEZ)“ - Martin Lutz: The Low Emission Zone in Berlin - Results of a First Impact Assessment (Nov 2009): http://www.sootfreeclimate.org/fileadmin/user_upload/PDFs/Lutz_paper_lez_berlin_en.pdf Kľúčové materiály budeme postupne na stránku pridávať a základné informácie prekladať do slovenského jazyka.

Čítajte ďalej

Informácie o téme a kontakty

Informácie o téme a kontakty


Základným našim mottom je: „Najlepší odpad je ten, ktorý vôbec nevznikne“. Naša činnosť sa sústreďuje na oblasti predchádzania vzniku odpadov, minimalizáciu, triedený zber, recykláciu a poukazujeme tiež na problémy spojené so spaľovaním a skládkovaním odpadov. Sme si vedomí, že existuje skupina odpadov, ktorých recyklácia je problematická alebo nemožná a jediný…

Čítajte ďalej

Pesticídy a potraviny na Slovensku očami spotrebiteľa


Viac ako 70% spotrebiteľov v Európskej únii i na Slovensku sa obáva rezíduí pesticídov v potravinách, oprávnene  - približne v  polovici všetkého skúmaného ovocia, zeleniny a obilnín sa nachádzajú rezíduá pesticídov. Čo môžeme robiť okrem pestovania svojho ovocia a zeleniny, dôkladnému umývaniu ovocia a nákupu ekologických potravín? Bez veľkých nákladov…

Čítajte ďalej