Day: 22. októbra 2012

Národný akčný plán na dosiahnutie trvaloudržateľného používania pesticídov?


MPRV SR vyhlásilo výzvu pripomienok k návrhu dokumentu: "Národný akčný plán na dosiahnutie trvaloudržateľného používania pesticídov", ďalej len NAP. Prvý krát to bol prieskum návrhov k jednotlivým článkom smernice EÚ 2009/128/EC o trvaloudržateľnom používaní pesticídov s uzávierkou do 31.3.2012. Druhé kolo pripomienok bolo už k samotnému návrhu NAP s uzávierkou 22.10.2012. Hoci…

Čítajte ďalej