Day: 30. decembra 2013

Ekošoférovanie


Úspornou a energeticky efektívnou jazdou je možné znížiť spotrebu paliva až do 20 % čo šetrí financie a životné prostredie. Ekošoférovanie má širší záber. Začína pri zvolení vhodného dopravného prostriedku, cez výber správneho automobilu pri jeho kúpe, cez úspornú jazdu, správne používanie klimatizácie, až po ekologické umývanie auta. Ekošoférovanie je…

Čítajte ďalej

alt

Súťaž na návrh loga pre ekošoférovanie – vyhodnotenie


V mesiacoch november a december 2013 prebehla pod gesciou o.z. CEPTA celoeurópska súťaž na návrh LOGA pre ekošoférovanie. Logo bude slúžiť na označovanie šoférov, firiem a autoškôl, ktoré budú uplatňovať zásady ekošoférovania. Do súťaže bolo zaslaných celkom 30 rôznych návrhov loga od 15 autorov. Z návrhov bolo vybratých 10 najlepších:  

Čítajte ďalej

Súťaž na návrh loga pre ekošoférovanie – vyhodnotenie


V mesiacoch november a december 2013 pod gesciou o. z. CEPTA prebiehala celoeurópska súťaž na návrh LOGA pre ekošoférovanie. Logo bude slúžiť na označovanie šoférov, firiem a autoškôl, ktoré budú uplatňovať zásady ekošoférovania. Do súťaže

Čítajte ďalej