Day: 25. mája 2015

Konflikt záujmov s pesticídmi na Ministerstve pôdohospodárstva SR?


Prečo sa na Slovensku nedarí rozvíjať nechemické metódy ochrany plodín pred škodcami? Prečo máme stále rezíduá pesticídov v potravinách a vo vodách? Prečo bežní občania platia externé náklady spôsobené pesticídmi v miliónoch ročne a iní na tom dobre zarábajú? Kto je za to zedpovedný... a čo s tým? Sú to…

Čítajte ďalej