Day: 7. januára 2017

Nakladanie-KO 2014 SR

Doprajme si menej odpadu


Každý občan Slovenska vyprodukoval v roku 2014 priemerne 321 kg odpadu a toto množstvo stále rastie. Z toho až 76 % končilo na skládkach, 12 % v spaľovniach a len 12 % sa recykluje a kompostuje. Odpad je problém Nevytriedený odpad putuje väčšinou na skládku. Ak by všetci ľudia na…

Čítajte ďalej