Day: 10. marca 2017

IMG 7125 Vyrez-DymBS-mini

Seminár Ako zlepšiť kvalitu ovzdušia na Slovensku


06.04.2017 (štvrtok) sa v Hoteli Barónka, Mudrochova 2, Bratislava – Rača konal medzinárodný seminár „Ako zlepšiť kvalitu ovzdušia na Slovensku“ v spolupráci so zahraničnými partnermi DUH a Ecocouncil ako aj s Ministerstvom životného prostredia SR. Cieľovou skupinou boli predovšetkým zástupcovia samosprávy, štátnej správy, odborná i laická verejnosť. Doobedňajšia časť seminára…

Čítajte ďalej