Day: 18. mája 2017

CicrularEconomy-EU PrtScr 170517 Detail

Slovensko proti strategickému obehovému hospodárstvu?


Európska únia smeruje k obehovému hospodárstvu tzv. Circular Economy vytvárajúcemu nové pracovné miesta, znižujúcemu závislosť krajín EÚ na dovoze surovín a zlepšujúcemu životné prostredie. Niektoré členské štáty, vrátane Slovenska, však blokujú predkladané ciele tejto politiky čím idú proti verejnému záujmu. V marci 2017 schválil Európsky parlament ciele pre r. 2030,…

Čítajte ďalej