Day: 3. októbra 2018

Tatranska harmonia 2018 DL

ENVIROstratégia SR 2030


Prečo potrebujeme dobrú Envirostratégiu 2030 pre zelenšie Slovensko? (CEPTA - D.Lešinský a M.Veverka, September 2018) Dňa 18.09.2018 sa uzatváralo verejné pripomienkovanie k návrhu Stratégie environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030, Zelenšie Slovensko (ďalej len Envirostratégia 2030). O. z. CEPTA zaslalo pripomienky Ministerstvu životného prostredia SR ako aj na Slov-lex Právny a informačný…

Čítajte ďalej