Téma: Ekošoférovanie

Úsporná jazda znižuje spotrebu paliva až do 20 %, čo šetrí financie a životné prostredie. Ekošoférovanie má širší záber. Začína pri zvolení vhodného dopravného prostriedku, cez výber automobilu pri kúpe, cez úspornú jazdu, používanie klimatizácie, až po ekologické umývanie auta. Ekošoférovanie je prístup, ktorý znižuje negatívne vplyvy šoférovania, či mobility ako takej na životné prostredie.

Zásady a pravidlá ekošoférovania 

Príručka ekošoférovania pre inštruktorov

Leták o ekošoférovaní

Protokol

Do autoškôl prichádza nový spôsob výuky – ekologická a úsporná jazda, čiže ekošoférovanie?


O ekošoférovaní, nám napísali odborníci:        Každý vodič by mal vedieť bezpečne,  ekologicky a úsporne používať svoje motorové vozidlo. Tieto základné zásady a princípy predstavujú aj kurzy ekošoférovania. Z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky kurzy ekošoférovanie je možné len podporiť, nakoľko medzi hlavné zásady patria napríklad: predvídavosť, plynulosť, včasné radenie prevodových stupňov, správne…

Čítajte ďalej

EcoDr-Logo Basic-Sk www zm

Na Slovensku máme prvé autoškoly s certifikovanými inštruktormi


Autoškoly, kde vyučujú certifikovaní inštruktori ekošoférovania:   kraj mesto autoškola certifikovaný inštruktor dátum získania certifikátu kontakt na autoškolu Bratislavský Bratislava SuperDRIVE Juraj Krištín 16.07.2015 www.superdrive.sk Bratislava Autoškola Fortuna Pavol Žifčák 09.09.2015 www.autoskolafortuna.sk Trnavský Galanta Autoškola Tibora Holúbka Stanislav Molnár 16.07.2015 www.asprofesional.sk Henrieta Holúbeková 09.09.2015 Galanta Autoškola Vojtech Jurík Vojtech Jurík…

Čítajte ďalej

IMG 1615 VyrezMini

Na Slovensku máme prvých certifikovaných inštruktorov ekošoférovania (kurz Hronsek, máj 2015)


O. z. CEPTA zorganizovalo v Hronseku pri Banskej Bystrici v dňoch 5. – 7.5.2015 pilotný certifikačný kurz ekošoférovania pre inštruktorov autoškôl na Slovensku. Kurzu sa zúčastnilo celkom 9 inštruktorov, z ktorých 6 úspešne splnili náročné podmienky pre udelenie certifikátu. Okrem inštruktorov autoškôl sa kurzu zúčastnili aj 2 zástupcovia ministerstva vnútra…

Čítajte ďalej

Zásady ekošoférovania


... Zásady a pravidlá ekošoférovaniaStiahnuť prílohu Ekošoférovanie - didaktické usmernenie na kondičný certifikačný kurzStiahnuť prílohu

Čítajte ďalej

Súťaž na návrh loga pre ekošoférovanie – vyhodnotenie


V mesiacoch november a december 2013 pod gesciou o. z. CEPTA prebiehala celoeurópska súťaž na návrh LOGA pre ekošoférovanie. Logo bude slúžiť na označovanie šoférov, firiem a autoškôl, ktoré budú uplatňovať zásady ekošoférovania. Do súťaže

Čítajte ďalej