„Poďte voliť, je koho!“, vyzývajú environmentalisti.

Ochranu prírody a životného prostredia, ktoré priamo ovplyvňujú zdravie a kvalitu života každého z nás, môžu zásadným spôsobom ovplyvniť výsledky nadchádzajúcich parlamentných volieb 10. marca 2012.

Občianske združenie CEPTA v spolupráci s Greenpeace Slovensko vypracovali ENVIRODOTAZNÍK, ktorý bol začiatkom februára rozoslaný všetkým 26 kandidujúcim politickým stranám. Odpovedalo 12 z nich: Zelení (1), KDH (2), Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (5), Sloboda a solidarita (6), Náš kraj (8), Strana zelených (9), Zmena zdola (12), Most-Híd (16), Robíme to pre deti/SF (20), SDKÚ-DS (22), SMK (24) a Strana živnostníkov Slovenska (26).

 

  Na „čiernom“ liste najhorších strán, ktoré neodpovedali – získali tak 0 bodov, sú zo strán s reálnymi preferenciami strany  Smer SD (11), SNS (4), či 99%-občiansky hlas (17), rovnako však neodpovedali ani strany: Strana demokratickej ľavice (3); Právo a spravodlivosť (7); Ľudová strana Naše Slovensko (10); Národ a Spravodlivosť – naša strana (13); Komunistická strana Slovenska (14); Strana Rómskej únie na Slovensku (15); Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko (18); STRANA + 1 HLAS (19); Obyčajní ľudia (21); Strana občanov Slovenska (23); STRANA SLOBODNÉ SLOVO – NORY MOJSEJOVEJ (25).  

 

Z hodnotenia oz CEPTA vyplynulo, že najfundovanejšie (teda aktuálne, odborne, konkrétne) odpovedali a sú z pohľadu ochrany prírody a životného prostredia pripravené strany Zmena zdola (12), Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (5) a Strana zelených (9). Vyhodnotenie všetkých strán, ktoré zaslali odpovede je v tabuľke nižšie. Je potrebné dodať, že ide o subjektívne hodnotenie odpovedí jednotlivých strán odborníkmi oz CEPTA, ktorí sú v danej oblasti vyštudovaní a ktorí sa problematike venujú už niekoľko rokov.

„Som rád, že máme prvé parlamentné voľby, ktoré ponúkajú strany s relatívne dobrými programami ochrany prírody a životného prostredia a zároveň kandidujú kvalitní odborníci z danej oblasti. Vychádzajúc z odpovedí na ENVIRODOTAZNÍK ide predovšetkým o strany Zmena zdola (12)Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (5), ktoré získali 91,7%, resp. 80% z možných bodov hodnotených otázok. Naopak, mrzí ma pasivita a neúčasť našej najväčšej politickej strany Smer – SD (11) ako aj nízky počet bodov súčasných „parlamentných strán“ – SaS (6) a najmä KDH (2).“ povedal Ing. Daniel Lešinský, PhD. predseda oz CEPTA. Ďalej dodáva: „Je znepokojujúce, že účinné opatrenia s reálnym dopadom na riešenie znečistenia ovzdušia (otázka č. 13), vďaka ktorému predčasne umrie na Slovensku viac ako 6 000 ľudí ročne, boli schopné navrhnúť iba dve strany: Most – Híd (16) a Zmena zdola (12)“.

„Podobne, iba dve strany: Zmena zdola (12) a Strana zelených (9) navrhli efektívne a systémové riešenia problémov odpadového hospodárstva (otázka č.15), ktoré dnes výrazne zaostáva za vyspelými štátmi Európskej únie, mrhá veľkým potenciálom nevyužitých materiálov a energetických zdrojov našej malej krajiny, ako aj potenciálom pre zamestnanosť a čistejšie životné prostredie“ hodnotí Ing. Miloš Veverka. PhD. expert na odpadové hospodárstvo.

ENVIRODOTAZNÍK obsahoval samozrejme aj ostatné oblasti. Úplné odpovede jednotlivých strán na ENVIRODOTAZNÍK si môžte pozrieť dole nižšie v priložených odpovediach jednotlivých strán. Otázky týkajúce sa jadrovej energetiky č. 10, 11, 12, odborníci OZ CEPTA nehodnotili. 

 

Strany, ktoré odpovedali na ENVIRODOTAZNÍK 2012

BODY

%

poradie

-60-60

0-100

miesto

1. Zelení

40

66,7

4.

2. Kresťanskodemokratické hnutie

35,5

59,2

9a10

5. OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti

48

80,0

2.

6. Sloboda a Solidarita

35,5

59,2

9a10

8. NÁŠ KRAJ

33,5

55,8

11.

9. Strana zelených

46,5

77,5

3.

12. Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska

55

91,7

1.

16. MOST – HÍD

39,5

65,8

5.

20. Robíme to pre deti – SF

36,5

60,8

8.

22. Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana

38,5

64,2

6.

24. Strana maďarskej koalície – Magyar Koalíció Pártja

37,5

62,5

7.

26. Strana živnostníkov Slovenska

22,5

37,5

12.

 

Spoločnú tlačovú správu Greenpeace Slovensko a OZ CEPTA ako aj zhrnutia a prehľad odpovedí nájdene aj na: http://www.greenpeace.org/slovakia/sk/press/Volby-2012–kde-zostalo-zivotne-prostredie-/

Odpovede jednotlivých strán na ENVIRODOTAZNÍK 2012: