Tatry vychodSlnka- DL 15-12-2013 7-22smm 800x450

A opäť je to tu. Máme rok 2016 a po štyroch rokoch máme možnosť voľby, voľby nie každodennej. 5.3.2015 budeme voliť strany a politikov do Národnej rady SR a výsledky volieb priamo ovplyvnia aj zloženie budúcej vlády. Voľby, u nás akokoľvek nedokonalé, sú dôležité, pretože si cez ne volíme podobu rozvoja Slovenska, teda volíme si podmienky aj pre nás samotných. Rozhodujeme o tom, ktorí poslanci budú môcť byť platení z našich daní na najbližšie 4 roky. Ale ako sa správne rozhodnúť?

Otázky životného prostredia sú na Slovensku dlhodobo zaznávané, zatlačené do politického úzadia, zatienené väčšinou ekonomickými záujmami, žiaľ. Pritom zdravie každého z nás, našich detí do veľkej miery závisí práve od prostredia v ktorom žijeme a na jeho zlepšenie sú potrebné politické rozhodnutia. Kvalitné a čisté životné prostredie ako aj ochrany prírody pritom nejdú proti ekonomickému rozvoju, o čom sa máme možnosť presvedčiť aj v iných EÚ krajinách na západ od nás.

V tíme politicky nezávislých odborníkov sme spracovali súbor 13tich konkrétnych áno/nie otázok ako aj 7mich otvorených otázok, ktoré sme ako Envirodotazník 2016 rozoslali „TOP“ politickým stranám. Kandidujúce strany v prieskumoch pod 3% si ho môžu stiahnuť dolu nižšie z tejto stránky. Do 17.02.2016 budeme čakať na ich odpovede, následne ich vyhodnotíme. Odpovede zaväzujú strany, ich politikov ku konkrétnym aktivitám. . Výsledky zverejníme aj na tejto stránke najneskôr v predvolebný týždeň.

Envirodotazník 2016 získal podporu všetkých formálnych eko/enviro platforiem na Slovensku, čo je viac ako 30 organizácií a viac ako 100 odborníkov, osobností. Menovite sú to EKOFÓRUM, Špirála, Agro-eko fórum a Slovenský ochranársky snem

Z pohľadu nás ekológov a environmentalistov je situácia v oblasti ochrany prírody a životného prostredia na Slovensku nie dobrá. Len v oblasti znečistenia ovzdušia sú kalkulované náklady na ľudské zdravie na 4-12mld.€ ročne, a predčasne nám ročne umiera 5700 osôb! Pritom ovzdušie je len jedna zložka životného prostredia. Sú tu vody povrchové i podzemné, lesy, pôda, odpady, hluk, svetelný a elektronický smog… každý z týchto sektorov môžeme na osobnej úrovni ovplyvniť iba veľmi lokálne. Na ich systémové a dlhodobé riešenie však potrebujeme dobrú politiku, legislatívu, kontrolu a pod.

Ešte stále máme aj veľké, prírodné hodnoty jedinečnej krajiny, biodiverzity a ekosystémov, ktoré potrebujeme chrániť, ktoré nevedia kričať ani púšťať reklamné spoty do TV, a my sme zodpovední aj za ich zdravie.

Vedia o tom aj naši politici? Predvolebné programy o tom veľa napíšu, ale sledujte s nami ich reakcie.

V prílohách nájdete na stiahnutie:

          –   tlačovú správu rozoslanú médiám s menami členov tímu Envirodotazníka 2016

  – Envirodotazník 2016 plná verzia na tlač (.pfd)

  – Envirodotazník 2016 na vyplnenie (.doc verzia) uzávierka vyplnených dotazníkov 17.02.2016