IMG 2197 Konferencia VyrZmPočas dní 11.-14.06.2018 sa v Holandsku konalo podujatie na podporu cirkulárnej ekonomiky (obehové hospodárstvo) Holland Circular Economy Week (HCEW) 2018. Náš zástupca Miloš Veverka mal možnosť byť pri tom.

Podujatie prebiehalo na viacerých miestach Holandska a pozostávalo z niekoľkých paralelných workshopov, hlavnej konferencie a zo zaujímavých exkurzií.

Hlavnú konferenciu otvárala zástupkyňa holandskej vlády p. Stientje van Veldhoven. Podotkla, že ak by všetci obyvatelia Zeme mali spotrebu ako Európania, potrebovali by sme 3 zemegule. Holandská vláda si uvedomuje aktuálne problémy životného prostredia, obmedzenosť prírodných zdrojov a neudržateľnosť súčasnej lineárnej ekonomiky a preto plne podporuje prechod na cirkulárnu ekonomiku a s tým súvisiace potrebné opatrenia.
Kľúčovým rečníkom konferencie bol holandský novátor, architekt a vizionár Thomas Rau, ktorý vyslovil viacero zaujímavých myšlienok:

IMG 2212 RecTex Fashion ZmV prvom rade je potrebná zmena ducha našej ekonomiky. Zem je uzavretý systém, všetko musí byť v rovnováhe a všetko má svoje limity. Jedine Slnko je z nášho pohľadu neobmedzený zdroj. Podobne aj dáta sú súčasnej modernej dobe neobmedzeným zdrojom. Odpad je materiál bez identity. Rau prichádza s myšlienkou „madaster“, čo je vlastne „kataster“ pre materiály, kde materiály dostávajú svoju identitu. Ak niekto vyrobí nekvalitný výrobok, dostane ho v krátkej dobe späť ako odpad.

Prieskum verejnej mienky v severských a pobaltských krajinách ukázal, že väčšina ľudí nevie, čo je cirkulárna ekonomika. Požičiavanie a zdieľanie vecí (sharing economy) nie je veľmi populárne, zatiaľ čo recyklácia a oprava vecí áno.
Diskutujúci experti sa počas konferencie zhodli v tom, že cirkulárna ekonomika vyžaduje zmenu štandardných biznis modelov, zmenu zmýšľania spoločností a je o spolupráci všetkých zúčastnených. Celosvetová ekonomika je v súčasnosti cirkulárna len na 9,1 %, čo znamená, že len 9,1 % materiálu sa celosvetovo vracia do obehu ako recyklát a znova sa používa.

Na záver konferencie prebehla malá módna prehliadka oblečenia z recyklovaných materiálov.

Súčasťou konferencie boli aj paralelné workshopy. Zúčastnil som sa workshopu o rozšírenej zodpovednosti výrobcov (EPR – Extended Producer Responsibility) a workshopu o dizajne v súlade s cirkulárnou ekonomikou (CE dizajn).

V Holandsku majú 2 EPR organizácie pre elektrospotrebiče – jedna (Wecycle) je pre elektroodpad z domácností a druhá pre elektroodpad z priemyslu. Komunálny elektroodpad sa zbiera z obcí formou mobilného zberu a kontajnermi a tiež z obchodov a zo second-handov. V r. 2017 vyzbierali 107 000 t elektroodpadu, z čoho bolo 84 % zrecyklované a 13 % energeticky zhodnotené. Napr. až 1/3 plastov z vysávačov sa používa na výrobu nových plastových častí vysávačov. Holandsko má len jednu EPR organizáciu pre obaly, recykluje až 70 % obalov.

Workshop o CE dizajne ukazoval rozdiely medzi lineárnym a cirkulárnym dizajnom výrobku a oboznámil nás s viacerými business modelmi cirkulárnej ekonomiky:

 • klasický model dlhej životnosti výrobkov – vysokokvalitné výrobky s dlhou životnosťou
 • hybridný model – predaj vymeniteľných, naplniteľných spotrebných výrobkov, ako napr. detergenty, kartridže do tlačiarní
 • model opätovného použitia výrobkov – opravovne, centrá opätovného použitia, reparačné služby, second-handy, predaj opravených výrobkov
 • model prístupu – požičiavanie a zdieľanie výrobkov
 • výkonnostný model – platí sa za službu nie produkt – vlastníkom produktu je tak spoločnosť, čo službu poskytuje a má záujem na tom, aby životnosť produktu bola čo najdlhšia.

Na záver sme mali sami identifikovať problémy v dizajne detských kočíkov a formulovať, ako by sa mal dizajn zmeniť a aký biznis model by mal byť použitý v súlade s princípmi cirkulárnej ekonomiky.

V rámci HCEW 2018 sa paralelne konali exkurzie zamerané na 6 rôznych oblastí:

 • elektroodpad
 • textil
 • vodné hospodárstvo
 • bioodpad
 • budovy, stavebný odpad
 • plasty

Počas exkurzie zameranej na recykláciu plastov sme navštívili 2 inovatívne recyklačné kapacity.

Prvá sa nachádza v Rotterdame. Ide o unikátnu technológiu recyklácie PET Ioniqa, ktorá dokáže recyklovať akýkoľvek PET. Okrem klasických nápojových PET fliaš aj iné PET obaly, farebný PET a dokonca aj polyesterové textilné vlákna a koberce, ktoré sa z PET vyrábajú (polyester, fleece a pod.). Nejde o štandardnú mechanickú recykláciu PET, pri ktorej sa makromolekuly plastu skracujú, čo spôsobuje horšiu kvalitu výsledného recyklátu. Prevratnosť tejto technológie spočíva v katalytickom rozklade PET. Výsledkom je monomér PET, biela kryštalická látka, ktorá je surovinou pre nový PET s rovnakými vlastnosťami, ako PET vyrobený z primárnej suroviny – ropy. Technológiou Ioniqa sa môže PET recyklovať neobmedzene bez zmeny vlastností. Nám bola predstavená skúšobná poloprevádzka s kapacitou 1 000 t PET ročne, v r. 2019 plánujú spustiť riadnu prevádzku s kapacitou 10 000 t ročne.

IMG 2251 ZmDruhá navštívená recyklačná kapacita bola Van Werven Plastic Recycling pri mestečku Biddinghuizen. Recyklujú tu viacero druhov tvrdých plastov predovšetkým PP a PE vrátane HDPE potrubí, a dokonca aj PVC potrubia a okenné profily. Nespracovávajú plastové fólie ani obaly (okrem bandasiek a plastových debničiek). Zaujímavosťou je, že pred 60 rokmi bolo v tejto časti Holandska ešte more, podnik ako aj okolitá krajina sú pod úrovňou morskej hladiny.

IMG 2259 Drvenie ZmPlasty odoberajú zo zberných dvorov, z obcí a miest, každý deň sem dováža kamión cca 7 t plastov až z Kodane, keďže je to pre Kodaň najbližší spracovateľ. Tvrdé plasty sa najprv manuálne pretriedia na triediacej linke, ktorá funguje nepretržite na 3 zmeny. Potom nasleduje drvenie na kusy s veľkosťou 20 – 30 cm, ktoré sa následne perú a triedia podľa druhu plastu a farby fyzikálnymi a optickými metódami. Vytriedené a opraté plasty sa jemne melú a balia do bigbagov, čo je už výstupný produkt, ktorý predávajú výrobcom plastových produktov v rámci celej EU. Z takýchto rôznych druhov recyklovaných plastov sa vyrábajú napr. potrubia, plastové časti vysávačov a automobilov, palety, prepravky, profily, nábytok a pod. Prevádzka recykluje až 95 % vstupného materiálu, po úpravách plánovaných na r. 2019 to bude až 98 %.

Podujatia HCEW 2018 som sa zúčastnil ako súčasť slovenskej delegácie tvorenej zástupcami NGO (CEPTA, INCIEN), MŽP SR a Holandského veľvyslanectva v SR. Náklady na účasť na HCEW 2018 vrátane ubytovania (okrem cestovných nákladov) hradilo Holandské veľvyslanectvo, za čo ďakujeme.