Téma: Zadná časť jadrovej ekonomiky

Pozvánka na medzinárodný odborný seminár o financovaní zadnej časti jadrovej energetiky


Všetkých členov a sympatizantov OZ CEPTA a širokú odbornú verejnosť pozývame na medzinárodný odborný seminár o financovaní zadnej časti jadrovej energetiky na Slovensku, ktorý sa uskutoční dňa 24. septembra 2010

Čítajte ďalej

Stanovisko k Návrhu plánu finančného zabezpečenia Stratégie záverečnej časti jadrovej energetiky


(Stanovisko OZ CEPTA k Návrhu plánu finančného zabezpečenia Stratégie záverečnej časti jadrovej energetiky si môžete stiahnúť vo formáte pdf na adrese:documents/jadro/stanovisko.pdfZhrnutiePredložený návrh plánu finančného zabezpečenia Stratégie ZČJE z 30. októbra 2007 (3. kapitola dokumentu) neobsahuje podľa nás najdôležitejšiu nevyhnutnú integrálnu časť strategického dokumentu – rozpočet alebo prognózu finančného zabezpečenia navrhovanej stratégie.

Čítajte ďalej