Prečo sa na Slovensku nedarí rozvíjať nechemické metódy ochrany plodín pred škodcami? Prečo máme stále rezíduá pesticídov v potravinách a vo vodách? Prečo bežní občania platia externé náklady spôsobené pesticídmi v miliónoch ročne a iní na tom dobre zarábajú? Kto je za to zedpovedný… a čo s tým?

Sú to otázky, ktoré sa týkajú rovnako vrcholových politikov, kompetentných úradníkov ako aj bežných spotrebiteľov, u každého z inou mierou zodpovednosti. Samozrejme ten stav by nemusel byť taký aký ho máme dnes, ale na zmenu prístupu treba vôľu.

Viac o konflikte záujmov na MPRV SR v oblasti pesticídov sa dozviete vďaka práci v investigatívnych novinárov v článku debnníka N: “Ona rieši pesticídy na ministerstve, jej manžel s nimi pritom obchoduje” na: https://dennikn.sk/68403/u-jahnatka-maju-konflikt-s-pesticidmi/?ref=hlv.