Téma: Dokumenty a publikácie

Tatranska harmonia 2018 DL

ENVIROstratégia SR 2030


Prečo potrebujeme dobrú Envirostratégiu 2030 pre zelenšie Slovensko? (CEPTA - D.Lešinský a M.Veverka, September 2018) Dňa 18.09.2018 sa uzatváralo verejné pripomienkovanie k návrhu Stratégie environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030, Zelenšie Slovensko (ďalej len Envirostratégia 2030). O. z. CEPTA zaslalo pripomienky Ministerstvu životného prostredia SR ako aj na Slov-lex Právny a informačný…

Čítajte ďalej

Cyklopredpisy


Bicykel je jeden z najekologickejších, nemotorových dopravných prostriedkov, ktoré poznáme aj u nás. V rozvinutej Európe sú bicykle ďaleko viac používané ako u nás - známe Holandsko, Nemecko, Dánsko atď. V Kodani (hl. mesto Dánska) sa na bicykloch denne prepravuje 30-50% osôb, podľa počasia a ročného obdobia majú na to podmienky i…

Čítajte ďalej

Klíma bez sadzí – kľúčové dokumenty


Rozsiahlejšiu štúdiu o problematike sadzí, nájdete v Aj prezentovanú na: http://www.sootfreeclimate.org/fileadmin/user_upload/PDFs/Introduction_BC_and_Climate_3.0__Kompatibilitaetsmodus_.pdf „Environmentálne, resp. Nízkoemisné zóny (LEZ)“ - Martin Lutz: The Low Emission Zone in Berlin - Results of a First Impact Assessment (Nov 2009): http://www.sootfreeclimate.org/fileadmin/user_upload/PDFs/Lutz_paper_lez_berlin_en.pdf Kľúčové materiály budeme postupne na stránku pridávať a základné informácie prekladať do slovenského jazyka.

Čítajte ďalej