Téma: Kvalita ovzdušia

Ovzdušie si človek nevyberie, musí dýchať také, aké sa okolo práve nachádza. Znečistené ovzdušie spôsobuje na Slovensku viac ako 5 000 predčasných úmrtí ročne a veľké ekonomické škody. Preto je veľmi dôležité dbať na čistotu ovzdušia. Poukazujeme na nedostatky v legislatíve na ochranu ovzdušia, pripomienkujeme legislatívu a strategické dokumenty a hľadáme riešenia na zlepšenie. V spolupráci so zahraničnými odborníkmi meriame znečistenie ovzdušia ultrajemnými prachovými časticami, ktoré majú škodlivý vplyv na naše zdravie.

IMG 2260VyrezZm

Dýchať, či nedýchať?


O. z. CEPTA v spolupráci so zahraničnými expertmi zorganizovalo dňa 03.06.2015 tlačovú konferenciu zameranú na výsledky merania znečistenia ovzdušia na Slovensku. Merania sme robili v dňoch 27.05. – 03.06.2015 spolu v tíme s dánskym expertom Kaare Press-Kristensenom a jeho meracím zariadením na veľmi jemné častice (Ultrafine Particles) s priemerom pod 1 µm. Tieto častice sú pre…

Čítajte ďalej

alt

Deň Zeme 2014 vo Zvolene


Pri príležitosti Dňa Zeme sa vo Zvolene uskutočnia nasledovné aktivity, srdečne Vás pozývame: Akcia 22.4. (Indiánska olympiáda) bola pre chorobu organizátorky zrušená.

Čítajte ďalej

EKO-auto roka 2013 (ECO-car competition)


Čítajte ďalej

Clean Air

Čistý vzduch pre mestá


V dňoch 19. a 20. februára 2014 sa v Bratislave stretli odborníci z 11 krajín Európskej únie, aby na medzinárodnej konferencii o. z. CEPTA Čistý vzduch pre mestá zdieľali skúsenosti a hľadali riešenia v problematike znečisteného ovzdušia. Konferencia pripravovaná v spolupráci s MŽP SR, pod záštitou primátora Bratislavy Milana Ftáčnika, otvorila priestor pre príspevky…

Čítajte ďalej

Za čistý vzduch vo Zvolene


Zvolenu v roku 2014 opäť hrozí zhoršovanie kvality ovzdušia. V priemyselných oblastiach Lieskovec, Bučina chcú investori stavať prevádzky na termické zhodnocovanie odpadov (pyrolýza gumy), resp. nový energetický blok na spaľovanie biomasy. Akákoľvek nová prevádzka vo Zvolene a jeho priľahlých katastroch, ktorá by prispievala k zhoršovaniu ovzdušia v našom regióne je…

Čítajte ďalej

Cyklopredpisy


Bicykel je jeden z najekologickejších, nemotorových dopravných prostriedkov, ktoré poznáme aj u nás. V rozvinutej Európe sú bicykle ďaleko viac používané ako u nás - známe Holandsko, Nemecko, Dánsko atď. V Kodani (hl. mesto Dánska) sa na bicykloch denne prepravuje 30-50% osôb, podľa počasia a ročného obdobia majú na to podmienky i…

Čítajte ďalej

CYKLO petícia Zvolen


Jedným z najúčinnejších opatrení ako zlepšiť kvalitu ovzdušia v centrách miest a zároveň výrazne prispieť ku kvalite života aktívnych obyvateľov mesta je vytvoriť podmienky pre nemotorovú dopravu - bicykle, inline korčule, kolobežky, skateboardy ale aj pre pešiu chôdzu, mamičky s kočíkmi a pod. Mať možnosť dostať sa do centra mesta…

Čítajte ďalej

Neviditeľná (samo)vražda


Jednou z dôležitých informácií, ktorá bola odprezentovaná a diskutovaná na medzinárodnej konferencii o.z. CEPTA „Čistejšie ovzdušie v európskych mestách“ (12.-13.2.2013 v Bratislave) bolo stále viac sa rozširujúce zámerné no nelegálne ničenie, resp. deinštalovanie filtrov na sadze vo výfukoch dieselových motorov na Slovensku. Peter LENĎÁK, výkonný riaditeľ S-EKA spol. s r.o., sa k tomuto problému…

Čítajte ďalej

alt

Čisté ovzdušie v európskych mestách, aj na Slovensku?


Konferenciu Čisté ovzdušie v európskych mestách organizovalo 12.-13.02.2013 občianske združenie CEPTA v spolupráci s MŽP SR a Úniou miest Slovenska v rámci LIFE+ projektu Clean Air (Čisté ovzdušie) s podporou kampane Klíma bez sadzí. Viac o projekte Clean Air nájtdete na jeho domovskej stránke www.cleanair-europe.org.  Situácia s (ne)kvalitou ovzdušia v Slovenskej republike je stále alarmujúca, systematicky sa…

Čítajte ďalej

konferencia – Strategické riešenia redukcie PM10.


Dňa 29.11.2011 organizuje Centrum pre trvaloudrzatelne alternativy (CEPTA) spolu s Ministerstvom životneho prostredia SR (MŽP SR) medzinárodnú konferenciu s názvom: "Strategicke riesenia redukcie PM10" . Konferencia sa uskutočni v utorok dňa 29.11. v Bratislave v hoteli Barónka (www.hotelbaronka.sk), ul. Mudrochova 2 (mestská časť Rača) od 9:00 do 15:00. Na konferencii bude…

Čítajte ďalej