Na Slovensku sú lokálne kúreniská, alebo inak spaľovanie tuhých palív v domácnostiach, zodpovedné za väčšinu emisií jemných tuhých častíc – 63,7 % PM10 a 77,8 % PM2,5, ako aj 43,1 % CO a 45 % NMVOC (1, r. 2017). Podľa odhadov Ministerstva životného prostredia máme v SR približne 350 000 domácností spaľujúcich tuhé palivá, z nich 36 %, teda 126 000, má kotol starší ako 30 rokov (2). 

Emisie z lokálnych kúrenísk nie sú neškodné. Spôsobujú zápaly pľúc, ochorenia srdcovo – cievneho systému, predčasnú úmrtnosť, atď. Polyaromatické uhľovodíky sú rakovinotvorné. Znečisťujú nielen vonkajšie prostredie, kde ľudia tieto emisie dýchajú, ale aj vnútorný vzduch v domácnostiach, ktoré tuhým palivom kúria.

Okrem spaľovania štandardného palivového dreva sa v slovenských peciach a kotloch stále spaľuje aj uhlie, alebo mokré či zle vysušené drevo, ba dokonca aj odpad a to situáciu ešte zhoršuje.

IMG 3696 DomyDymia VyrMini

IMG 7333 Krb-Mini

Na škodlivosť a množstvo emisií zo spaľovania tuhých palív zásadne vplýva:

1. typ spaľovacieho zariadenia– moderné pece produkujú aj desaťnásobne menej emisií, ako staré kotly;

2. kvalita paliva – nevhodné je uhlie a mokré, resp. málo vysušené drevo;

3. spôsob spaľovania – problém vzniká predovšetkým pri nedostatku vzduchu, pokiaľ palivo nehorí jasným plameňom, ale len tlie a dymí.

Viac o tom, ako správne kúriť, nájde napr. na stránke „Kúrenie v domácnosti trochu inak“(3).

Do oblastí so zhoršenou kvalitou ovzdušia, predovšetkým do miest, podľa nášho názoru spaľovanie uhlia nepatrí vôbec (4). V prípade kúrenia tuhými palivami by sa v týchto oblastiach malo používať len suché drevo (vlhkosť do 20 %) a mala by existovať možnosť regulácie, resp. zákaz kúrenia tuhými palivami počas zlých rozptylových podmienok, keď je bezvetrie alebo inverzia. Ako dlhodobo vhodnú nízko-emisnú alternatívu zdroja tepla považujeme pri dostatočnom zateplení budovy solárne kolektory, tepelné čerpadlá, elektrinu, príp. bioplyn vyrábaný z bioodpadov.

Podľa prepočtov o. z. CEPTA, je zásadný, niekoľkonásobný rozdiel v čom a aké palivo spaľujeme, aj keď sa stále bavíme o spaľovaní dreva. Kúrenie drevenými peletami v automatickom kotli spôsobuje 9,4 g emisií PM2,5 /GJ, kúrenie klasickým suchým drevom v splyňovacom kotli 45,3 g PM2,5/GJ. Prehorievací kotol produkuje až 90,6 g PM2,5/GJ, čo je takmer 10 krát viac ako kotol na pelety. Ak spaľujeme nedostatočne vysušené drevo s vlhkosťou nad 30 %, ktoré sa sušilo menej ako 1 rok na vzdušnom zakrytom priestore, tak jeho spaľovaním v prehorievacom kotli spôsobujeme emisie 446,4 g PM2,5/GJ. Pri spaľovaní hnedého uhlia spôsobujeme emisie 848,6g PM2,5/GJ. Vykurovaním plynom v kondenzačnom kotli tvoríme emisie na úrovni 0,6 g PM2,5/GJ. Nezateplený dvojpodlažný rodinný dom má spotrebu približne 110 GJ/rok.

Emisie z lokálnych kúrenísk podrobnejšie analzuje aj nedávno zverejnená publikácia európskeho projektu CLEAN HEAT: „Pollution from residential burning – Danish experience in an international perspective (created by DEC)“, ktorá bola preložená aj do češtiny: „ZNEČIŠTĚNÍ Z DOMÁCÍCH TOPENIŠŤ, Dánská zkušenosti v medzinárodní perspektivě“. Túto publikáciu, si môžete stiahnuť TU (5).

Tento článok bol vytvorený v rámci projektu PreOvzdušieSK, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

 

Zdroje:

1. https://www.enviroportal.sk/indicator/detail?id=141&print=yes

2. https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/527722-domacnosti-budu-moct-vdaka-dotacii-vymenit-kotly-na-tuhe-palivo/

3. http://vykurovanie.enviroportal.sk/kurenie.aspx

4. https://euractiv.sk/section/ekonomika-a-euro/news/spalovanie-uhlia-a-dreva-do-domacnosti-nepatri-kotlikovym-dotaciam-ale-zatial-chyba-socialny-rozmer/

5. https://www.clean-heat.eu/en/actions/info-material.html

lok-kur CZ-DK mini

logo-EU-ESF-farba-svk