IMG 1615 VyrezMiniO. z. CEPTA zorganizovalo v Hronseku pri Banskej Bystrici v dňoch 5. – 7.5.2015 pilotný certifikačný kurz ekošoférovania pre inštruktorov autoškôl na Slovensku. Kurzu sa zúčastnilo celkom 9 inštruktorov, z ktorých 6 úspešne splnili náročné podmienky pre udelenie certifikátu. Okrem inštruktorov autoškôl sa kurzu zúčastnili aj 2 zástupcovia ministerstva vnútra a 1 zástupca ministerstva dopravy.DSC 0005 upr  LogoEcodrMini

DSC 0018Upr MiniKurz bol vedený školiteľmi ekošoférovania a hospodárnej jazdy z Českej republiky. Po úvodnom predstavení a oboznámení sa s obsahom kurzu nasledovala prvá jazda, počas ktorej každý účastník kurzu šoféroval určitú trasu v dĺžke 13,4 km v reálnej mestskej premávke vlastným štýlom, pričom školiteľ ekošoférovania si zaznamenával parametre jazdy (čas, spotreba, rýchlosť) ako aj štýl jazdy vodiča.
Potom boli účastníci oboznámení s hlavnými zásadami ekošoférovania. Detailne im boli vysvetlené dôvody predvídania dopravnej situácie pri hospodárnej jazde, ako aj potreba včasného preraďovania na vyšší rýchlostný stupeň podľa parametrov a možností motora, hospodárna jazda do kopca, vzťah medzi rýchlosťou a spotrebou a iné techniky ekošoférovania.


Na druhý deň výuka pokračovala so zameraním na didaktiku, správnu výučbu ekošoférovania, GDE maticu a koučing. Potom účastníci odjazdili druhú a podľa potreby aj tretiu testovaciu jazdu po tej istej trase ako predošlý deň s tým rozdielom, že sa snažili aplikovať princípy ekošoférovania v praxi, podľa pokynov školiteľa.
Parametre všetkých troch jázd ako napr. plynulosť jazdy, predvídanie, využívanie zotrvačnosti vozidla, priemerná spotreba a čas boli zaznamenávané do protokolu jazdy ekošoférovania. Každý účastník mal svoj protokol jazdy a mohol vidieť v čom sa v porovnaní s prvou jazdou (pred zaškolením) zlepšil a v čom má ešte medzery. Následne boli jazdy spoločne vyhodnotené. Účastníci dosiahli priemernú úsporu paliva 12,5 %, pričom niektorým sa podarilo dosiahnuť úspru 17 – 20 %.


Tretí deň bol účastníkom vysvetlený certifikačný systém ekošoférovania a výhody využitia telematických systémov pre udržanie získaných zručností hospodárnej jazdy v každodennej praxi vodča. Potom sa účastníci školili v oblasti didaktiky a koučingu. Na trase, ktorú už niekoľkrát absolvovali, v reálnej mestskej premávke nacvičovali výučbu ekošoférovania z pozície inštruktora (kouča). Školitelia hodnotili diaktické a pedagogické schopnosti účastníkov. Jazdy boli vyhodnotené v spoločnej diskusii.


Na záver kurzu účastníci písali test z ekošoférovania, ktorý overil ich nadobudnuté poznatky. Kurz bol vyhodnotený a tým účastníkom, ktorí splnili podmieky (test na min. 90 %, protokol z jazdy ekošoférovania na min. B úroveň (z A – G) a zvládnutie koučingu) bol udelený certifikát ekošoférovania.DSC 0053Mini

Učastníci kurzu, ktorí získali certfikát ekošoférovania:

Účasník

Organizácia

Beňuš Ján

Autoškola Beňuš

Kucharovic Pavol

Jaroslav Prekop Autoškola

Lacko Peter

Jaroslav Prekop Autoškola

Matuščin Dušan

Jaroslav Prekop Autoškola

Šebest Jaroslav

Autoškola Majo

Uhliar Martin

MDVRR SR

Inštruktori autoškôl, ktorí 7.5.2015 získali certifikát ekošoférovania sú oprávnení:

  • školiť ekošoférovanie začínajúcich šoférov v autoškolách
  • vykonávať kondičné kurzy ekošoférovania pre šoférov s platným vodičským preukazom
  • vykonávať kurzy ekošoférovania pre šoférov flotilových firem
  • školiť trénerov ekošoférovnia vo svojej autoškole

 

Logo-ClAirLifeSootFree SK male

Trojdňový kurz bol realizovaný v rámci projektu Clean Air, ktorý je financovaný z programu EÚ Life + a z kampane Klíma bez sadzí.

 
Fotky z kurzu si môžete pozrieť vo fotogalérií TU

Zásady a pravidlá ekošoférovania nájdete TU.
Didaktické usmernenie na kondičný certifikačný kurz ekošoférovania nájdete TU.

V prípade záujmu Vám vieme zaslať aj leták o ekošoférovaní, kde sú zhrnuté všetky potrebné informácie o ekošoférovaní. Kontaktujte nás na

milos.veverka (a) inter-net.sk.