Téma: Dokumenty a publikácie

Pripomienky k dokumentu: “Stratégia obmedzovania ukladania BRO na skládky”


Pripomienky o.z. CEPTA k dokumentu „Stratégia obmedzovania ukladania biologicky rozložiteľných odpadov na skládky odpadov“   Do 8. 10. 2010 bolo možné pripomienkovať dokument „Stratégia obmedzovania ukladania biologicky rozložiteľných odpadov na skládky odpadov“, ktorý pre MPŽPRR SR vypracovalo na základe zákazky konzorcium YURYA/ROS a ETIAM a ktorý je zverejnený na stránke ENVIROPORTÁLU: http://eia.enviroportal.sk/detail/strategia-obmedzovania-ukladania-biologicky-rozlozitelnych-odpadov-na-

Čítajte ďalej