Téma: Výskum v odpadoch a bioodpadoch

Optimalizácia odpadového hospodárstva v meste Zvolen


Od 1. januára 2016 platí na Slovensku nový zákon o odpadoch č. 79/2015 Z.z, ktorý prináša do systému nakladania s odpadmi na Slovensku zásadné zmeny. Medzi tie pozitívne patrí motivácia samospráv k vyššiemu triedeniu a zhodnocovaniu odpadov. Program odpadového hospodárstva SR 2016 - 2020 hovorí o 60% triedení odpadov v…

Čítajte ďalej

Odkazy


Analýza voľne pohodených odpadov Prieskum verejnej mienky o triedenom zbere odpadu

Čítajte ďalej

Image

Výskum vplyvu výluhu z vermikompostu na dekontamináciu pod a kompostovací proces (BIODEG I)


Výskum vplyvu výluhu z vermikompostu na dekontamináciu pod a kompostovací proces (BIODEG I)Projekt realizovaný v spolupráci s o.z. Kukkónia má za úlohu zistiť vplyv výluhu z vermikompostu na kompostovanie bioodpadu a odbúravanie ropných látok v kontaminovaných pôdach. Obdobie realizácie projektu: 08/2006 - 03/2008Úplný názov projektu: Vyhodnotenie pôsobenia probiotických efektov prírodných…

Čítajte ďalej