Téma: Pesticídy a potraviny

Viac ako 70% spotrebiteľov v Európskej únii i na Slovensku sa obáva rezíduí pesticídov v potravinách, oprávnene  – približne v  polovici všetkého skúmaného ovocia, zeleniny a obilnín sa nachádzajú rezíduá pesticídov. Čo môžeme robiť okrem pestovania svojho ovocia a zeleniny, dôkladnému umývaniu ovocia a nákupu ekologických potravín? Bez veľkých nákladov zmeniť informačný systém o rezíduách pesticídov v SR ako aj vypracovať dobrý Národný akčný plán používania pesticídov v SR.

Pesticídy patria medzi najobávanejšie cudzorodé látky v potravinách v krajinách EÚ, i na Slovensku. Hovoria o tom výsledky ostatného EUROBAROMETRA, ktorý skúmal postoj Európanov ku kvalite a bezpečnosti potravín. Viac nájdete vo výsledkoch prieskumu EUROBAROMETRA z novembra roku 2010. Na Slovensku máme stále problémy, ktoré veríme že sa nám podarí apoň čiastočne riešiť s novým vedením MPRV SR:

– s nedostatočným financovaním monitoringu rezíduí pesticídov čo do počtu analyzovaných vzoriek i čo do rozsahu analyzovaných účinných látok, zaostávame aj za okolitými krajinami, nehovoriac o priemere EÚ;

– s oneskoreným a neadresným oznamovaním výsledkov analýz rezíduí pesticídov vo vzorkách potravín. Existujúci Rapid Alert Systém na vzorky presahujúce limity MRL (maximálne limity rezíduí pesticídov) považujeme za nedostatočný;

– absenciu prepočtov existujúcich nálezov rezíduí pesticídov vo vzorkách potravín (monitoring v rámci MRL) chrániace zdravie obyvateľov teda ADI (akceptovateľná denná dávka) a ARfD (akútna referenčná dávka) a rovnako absencia zohľadnenia kombinačného efektu pri výskyte viacerých druhov rezíduí pesticídov, čo je v prípade približne 25% ovocia, zeleniny a obilnín;

Slovenská republika má v roku 2011 pripraviť Národný akčný plán používania pesticídov (NAP), v ktorom je možné prijať efektívne opatrenia znižujúce zaťaženie životného prostredia, potravín vody a pod. pesticídmi a ich rezíduami. Ponúkame kompetentnému MPRV SR spoluprácu pri tvorbe tohto dôležitého dokumentu, ktorý môže byť kľúčový pre udržateľné používanie pesticídov v SR. V prílohe nájdete list adresovaný ministrovi MPRV SR Zsoltovi Simonovi, v ktorom ponúkame skúsenosti a poznanie v oblasti tvorby národného akčného plánu európskej siete PAN-Europe, ktorá vypracovala metodický dokument ako pripraviť dobrý NAP.  Viac materiálov o pesticídoch nájdete na našich stránkach CEPTA „Pesticídy a potraviny“.

Stop GLYFOSÁT – nechceme toxické chemikálie v našom prostredí a v potravinách


Glyfosát je účinná látka používaná v širospektrálnych herbicídoch (pesticíd) od firmy Monsanto. Je to nepoužívanejší pesticíd na svete, na Slovensku sa ročne aplikujú 100vky ton herbicídov s glyfosátom (napr. Roundup) – v poľnohospodárstve, v parkoch na ihriskách, na železničných tratiac a pod. Dňa 7/8.03.2016 budú členské štáty EÚ hlasovať za predĺženie povolenia používať glyfosát…

Čítajte ďalej

Konflikt záujmov s pesticídmi na Ministerstve pôdohospodárstva SR?


Prečo sa na Slovensku nedarí rozvíjať nechemické metódy ochrany plodín pred škodcami? Prečo máme stále rezíduá pesticídov v potravinách a vo vodách? Prečo bežní občania platia externé náklady spôsobené pesticídmi v miliónoch ročne a iní na tom dobre zarábajú? Kto je za to zedpovedný... a čo s tým? Sú to…

Čítajte ďalej

Včely pod dočasnou ochranou, zákaz neonikotinoidov v EÚ


Ďakujeme všetkým, ktorí podporili petíciu za zakázanie používania neonikotinoidov – pesticídov nebezpečných pre včely a iných opeľovačov. Podarilo sa, zatiaľ na dva roky (1.dec. 2013 - 1.dec. 2015). Je to historický úspech pre ochranu agro-eko systémov v Európe, ktorý sa podarilo dosiahnuť predovšetkým vďaka veľkému tlaku verejnosti, včelárov a silnému hlasu vedcov. Slovensko hlasovalo…

Čítajte ďalej

Národný akčný plán na dosiahnutie trvaloudržateľného používania pesticídov?


MPRV SR vyhlásilo výzvu pripomienok k návrhu dokumentu: "Národný akčný plán na dosiahnutie trvaloudržateľného používania pesticídov", ďalej len NAP. Prvý krát to bol prieskum návrhov k jednotlivým článkom smernice EÚ 2009/128/EC o trvaloudržateľnom používaní pesticídov s uzávierkou do 31.3.2012. Druhé kolo pripomienok bolo už k samotnému návrhu NAP s uzávierkou 22.10.2012. Hoci…

Čítajte ďalej

Sú GMO potraviny škodlivé?


  Zarážajúce fakty zverejnil v septembri 2012 francúzsky vedec Prof G Eric Seralini, ktorý so svojim tímom počas dvoch rokov sledoval vplyvy geneticky modifikovanej kukurice, ktorá je tolerantná voči široko používanému pesticídu ROUNDAP (účinná látka Glyphosát, ničiaca buriny; herbicíd). Záver štúdie je zarážajúci – GMO kukurica, ako aj samotný pesticíd sú…

Čítajte ďalej

Pesticídy vo vodách – problémy a riešenia v poľnohospodárstve


Pesticídy, alebo prípravky na ochranu rastlín spôsobujú vážne spoločenské škody tak na ľudskom zdraví ako aj na biodiverzite ekosystémov či už priamym dopadom, expozíciou pri aplikácii alebo svojimi rezíduami v potravinách, krmovinách, vodách, pôde a ekosystémoch. Poľnohospodári sa vďaka absencii nezávislého poradenského systému, nedostatku informácií, vzdelávania a osvety stali na chemických pesticídoch závislí, čo…

Čítajte ďalej

Karcinogénne pesticídy vo vodách Dunaja


Po zavedení prísnejšej kontroly znečistenia vôd zo strany priemyslu ostáva poľnohospodárstvo najväčším znečisťovateľom vôd na Slovensku. Naše posledné analýzy povrchových vôd Dunaja z územia Slovenska a Maďarska potvrdili predpoklad, že rezíduá pesticídov sa nachádzajú vo vodách aj v období, keď sa nepoužívajú. Ide predovšetkým o tzv. perzistentné pesticídy, medzi ktorými nechýbajú…

Čítajte ďalej

Pesticídy a potraviny na Slovensku očami spotrebiteľa


Viac ako 70% spotrebiteľov v Európskej únii i na Slovensku sa obáva rezíduí pesticídov v potravinách, oprávnene  - približne v  polovici všetkého skúmaného ovocia, zeleniny a obilnín sa nachádzajú rezíduá pesticídov. Čo môžeme robiť okrem pestovania svojho ovocia a zeleniny, dôkladnému umývaniu ovocia a nákupu ekologických potravín? Bez veľkých nákladov…

Čítajte ďalej

Stiahnuť dokument

Hrozno, prekračujúce 4-krát limit rezíduí pesticídov na našom stole!


Keď legislatíva ani monitoring nechráni zdravie spotrebiteľa... Z výsledkov monitoringu, ktorý bol vykonaný oz CEPTA dňa 16.6.2010 ako súčasť spoločnej iniciatívy európskej siete mimovládnych organizácií PAN-Europe ( www.pan-europe.info ), sa zo SR analyzovalo 10 vzoriek potravín, z toho vyberáme: hrozno z Maroka (TESCO), ktoré obsahovalo 6 rôznych druhov pesticídov, z…

Čítajte ďalej

Stiahnuť dokument

Tlačová správa “TS 091217 Pesticídy”


“Kupujeme ovocie zeleninu v presvedčení že pomáhajú nášmu zdraviu, pre ktoré sú skutočne potrebné, netušíme však že v mnohých prípadoch skonzumujeme aj kokteil rezíduí neraz karcinogénnych či neurotoxických pesticídov.” povedal Daniel Lešinský, člen správnej rady PAN-Europe a predseda oz CEPTA na Slovensku. documents/Pesticidy/TS 091217 Pesticidy - FINAL.pdf

Čítajte ďalej