Téma: Pesticídy a potraviny

Viac ako 70% spotrebiteľov v Európskej únii i na Slovensku sa obáva rezíduí pesticídov v potravinách, oprávnene  – približne v  polovici všetkého skúmaného ovocia, zeleniny a obilnín sa nachádzajú rezíduá pesticídov. Čo môžeme robiť okrem pestovania svojho ovocia a zeleniny, dôkladnému umývaniu ovocia a nákupu ekologických potravín? Bez veľkých nákladov zmeniť informačný systém o rezíduách pesticídov v SR ako aj vypracovať dobrý Národný akčný plán používania pesticídov v SR.

Pesticídy patria medzi najobávanejšie cudzorodé látky v potravinách v krajinách EÚ, i na Slovensku. Hovoria o tom výsledky ostatného EUROBAROMETRA, ktorý skúmal postoj Európanov ku kvalite a bezpečnosti potravín. Viac nájdete vo výsledkoch prieskumu EUROBAROMETRA z novembra roku 2010. Na Slovensku máme stále problémy, ktoré veríme že sa nám podarí apoň čiastočne riešiť s novým vedením MPRV SR:

– s nedostatočným financovaním monitoringu rezíduí pesticídov čo do počtu analyzovaných vzoriek i čo do rozsahu analyzovaných účinných látok, zaostávame aj za okolitými krajinami, nehovoriac o priemere EÚ;

– s oneskoreným a neadresným oznamovaním výsledkov analýz rezíduí pesticídov vo vzorkách potravín. Existujúci Rapid Alert Systém na vzorky presahujúce limity MRL (maximálne limity rezíduí pesticídov) považujeme za nedostatočný;

– absenciu prepočtov existujúcich nálezov rezíduí pesticídov vo vzorkách potravín (monitoring v rámci MRL) chrániace zdravie obyvateľov teda ADI (akceptovateľná denná dávka) a ARfD (akútna referenčná dávka) a rovnako absencia zohľadnenia kombinačného efektu pri výskyte viacerých druhov rezíduí pesticídov, čo je v prípade približne 25% ovocia, zeleniny a obilnín;

Slovenská republika má v roku 2011 pripraviť Národný akčný plán používania pesticídov (NAP), v ktorom je možné prijať efektívne opatrenia znižujúce zaťaženie životného prostredia, potravín vody a pod. pesticídmi a ich rezíduami. Ponúkame kompetentnému MPRV SR spoluprácu pri tvorbe tohto dôležitého dokumentu, ktorý môže byť kľúčový pre udržateľné používanie pesticídov v SR. V prílohe nájdete list adresovaný ministrovi MPRV SR Zsoltovi Simonovi, v ktorom ponúkame skúsenosti a poznanie v oblasti tvorby národného akčného plánu európskej siete PAN-Europe, ktorá vypracovala metodický dokument ako pripraviť dobrý NAP.  Viac materiálov o pesticídoch nájdete na našich stránkach CEPTA „Pesticídy a potraviny“.

Stiahnuť dokument

Kokteil pesticídov na vianočnom stole?


“Kupujeme ovocie zeleninu v presvedčení že pomáhajú nášmu zdraviu, pre ktoré sú skutočne potrebné, netušíme však že v mnohých prípadoch skonzumujeme aj kokteil rezíduí neraz karcinogénnych či neurotoxických pesticídov.” povedal Daniel Lešinský, člen správnej rady PAN-Europe a predseda oz CEPTA na Slovensku.Prezentácia "Kokteil pesticídov" documents/Pesticidy/Kokteil pesticidov DL 171209 FINAL.pdfTlačová správa…

Čítajte ďalej

50% jahod v SR obsahovalo rezidua pesticidov nad povolene limity


Zvolen 20.07.2009Podľa oficiálnych údajov Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín EFSA, ktoré boli zverejnené začiatkom júla 2009 dosiahlo Slovensko európsky rekord vo výskyte rezíduí v potravinách. CEPTA žiada kompetentné orgány v SR aby prijali bezodkladné opatrenia...

Čítajte ďalej

Stiahnuť dokument

Zdravší život bez pesticídov


Publikácia prináša aktuálne poznatky o dopadoch pesticídov na zdravie človeka, bezpečnosti existujúcich limitov rezíduí pesticídov, o ich vplyve na citlivé skupiny akými sú deti alebo tehotné matky a odporúčania pre minimalizáciu negatívnych vplyvov pesticídov.

Čítajte ďalej

Stiahnuť dokument

Trvaloudržateľné používanie pesticídov? Výzva pre 21.storočie


V marci roku 2007 sme aktívne participovali na národnej konferencii v Nitre, ktorá bola organizovaná pani europoslankyňou Irenou Belohorskou s prezentáciou D. Lešinského: „Trvaloudržateľné používanie pesticídov v EU, výzva pre 21.storočie? “, kde sme sa snažili poukázať na dôležité aspekty pre tvorbu novej európskej legislatívy pri prijímaní „pesticídového balíčku“ nariadenia a novej smernice o používaní pesticídov…

Čítajte ďalej

Stiahnuť prílohu

Priority oz CEPTA v prijímaní “pesticídového balíčku” novej legislatívy EÚ


21.11.2008, Zvolen, Daniel Lešinský V Bruseli a v Strasbourgu sa v týchto dňoch prijíma nová legislatíva Európskej únie zameraná na prísnejšiu autorizáciu pesticídov, či odborne - prípravkov na ochranu rastlín (nariadenie) a rovnako na podmienky "trvaloudržateľného" používania pesticídov (smernica). OZ CEPTA ako aktívny člen európskej siete organizácií PAN - Europe…

Čítajte ďalej

Stiahnuť dokument

Potraviny v EÚ už nie sú bezpečné?


Od 1.09.2008 sú v EÚ zjednotené maximálne limity pre rezíduá pesticídov v potravinách, žiaľ na úrovni maximálnych limitov v jednotlivých členských krajinách. V praxi to v mnohých prípadoch znamená ohrozenie zdravia spotrebiteľov, najmä detí...

Čítajte ďalej

Stiahnuť dokument

List CEPTA za podporu karcinogénnych, mutagénnych a reprotoxických kritérií pre schvaľovanie pest…


List CEPTA za podporu karcinogénnych, mutagénnych a reprotoxických kritérií pre schvaľovanie pesticídov v EU Zvolen, D.Lesinsky, 22.02.2008: OZ CEPTA, v súčinnosti s ostatnými organizáciami zastrešenými v sieti PAN-Europe podporuje čo najsilnejšiu ochranu ľudského zdravia a životného prostredia pred expozíciou toxickými látkami, akými sú aj pesticídy a ich rezíduá.

Čítajte ďalej

Stiahnuť dokument č.3

Sme z toho, čo jeme


06.02.2008, Zvolen, Daniel Lešinský Sme z toho, čo jeme. Zdravá strava je dôležitá pre život každého z nás. O to viac ak sme chorí, príp. inak oslabení. V prílohe nájdete listy faktov vypracované organizáciou HCWH - Europe, ktoré sa zameriavajú na zdrave - ekologické a lokálne potraviny v nemocniciach, analyzujú…

Čítajte ďalej

Stiahnuť prílohu

CEPTA and pesticides in Slovakia – the year 2007


12.12.2007, Zvolen, Daniel LešinskýIn 2007 we took part on more national events. Brief summary of our activities relating to pesticides and healthy food in the year 2007 in Slovakia you will find in attached document.

Čítajte ďalej

Stiahnuť dokument

Pesticídy pod dohľadom…


Pesticídy pod dohľadom… … obmedzenia pre čistejšie životné prostredie   Aj vy máte obavy z toxických pesticídov? …oznámte to do Bruselu, kliknite na   www.pesticidewatch.eu   “Pesticídy pod dohľadom” je on-line informačná stránka vybudovaná a podporovaná koalíciou európskych MVO presadzujúcich ochranu ľudského zdravia a životného prostredia. Náš cieľ je jednoduchý:…

Čítajte ďalej