Téma: Výskum a monitoring

Stiahnuť prílohu

CEPTA and pesticides in Slovakia – the year 2007


12.12.2007, Zvolen, Daniel LešinskýIn 2007 we took part on more national events. Brief summary of our activities relating to pesticides and healthy food in the year 2007 in Slovakia you will find in attached document.

Čítajte ďalej

Stiahnuť dokument

Official data on pesticide residues


Správy o stave pesticídov (v angličtine)

Čítajte ďalej

Stiahnuť dokument

Final activities and financial report of the project TISFAP


13. Október 2006, Zvolen; Záverečná správa úspešného projektu TISFAP (v angličtine) realizovaného v roku 2006. Projekt bol zameraný na monitoring rezíduí pesticídov vo vodách a potravinách v SR a CR za posledné obdobie.

Čítajte ďalej

Stiahnuť dokument

Report: Official data on pesticide residues in products (food) of plant origin, in Slovakia 2004


13.10.2006; Zhrnutie oficiálnych údajov výskytu rezíduí pesticídov vo vzorkách potravín rastlinného pôvodu v SR za rok 2004 (v angičtine).

Čítajte ďalej

Stiahnuť dokument

Report: Official data on pesticide residues in water, SLOVAKIA 2004


13.10.2006; Zhrnutie oficiálnych údajov výskytu rezíduí pesticídov vo vodách v SR za rok 2004 (v angičtine).

Čítajte ďalej

Stiahnuť dokument

Report: Official data on pesticide residues in products of plant origin in Czech Republic (2004).


13.10.2006; Zhrnutie oficiálnych údajov výskytu rezíduí pesticídov vo vzorkách potravín rastlinného pôvodu v Českej republike za rok 2004 (v angičtine).

Čítajte ďalej

Stiahnuť dokument

Report: Official data on pesticide residues in water in Czech Republic, 2004/2005


Report: Official data on pesticide residues in water in Czech Republic, 2004/2005by M.Veverka and D. Lesinsky, CEPTA, Slovakia

Čítajte ďalej