Téma: PreOvzdušieSK

IMG 3696 DomyDymia VyrMini

Lokálne kúreniská na Slovensku


Čítajte ďalej

Čo so špinavým vzduchom v Bratislavskom kraji


Čítajte ďalej

Čo so špinavým vzduchom v Prešovskom kraji


06.03.2020 zorganizovalo o. z. CEPTA v spoluprácii s Úradom Prešovského samosprávneho kraja seminár s diskusiou „Čo so špinavým vzduchom v Prešovskom kraji“, ktorý sa konal v budove Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2 v Prešove. Seminára sa zúčastnili zástupcovia okresných úradov Prešovského kraja, pracovníci samospráv (mestá Prešov, Poprad,...) a aj…

Čítajte ďalej

logo-OP-EVS-farba-svk

Znečistené ovzdušie nás na Slovensku stojí takmer 10 mld. EUR ročne


Zvolen, Bratislava 21. 6. 2019 / aktualizované 10. 7. 2019. Na Slovensku predčasne umiera kvôli znečistenému ovzdušiu viac ako 5 000 osôb ročne. Spolu s Poľskom, Českom a Maďarskom patríme ku krajinám s najviac znečisteným ovzduším v EÚ. Dlhodobo prekračujeme predovšetkým limity znečistenia prachovými časticami (PM). Podľa OECD nás v…

Čítajte ďalej

logo-OP-EVS-farba-svk

Projekt PreOvzdušieSK


Občianske združenie CEPTA realizuje projekt PreOvzdušieSK zameraný na zlepšenie politiky ochrany ovzdušia v SR, ktorý je finančne podporený z Európskeho sociálneho fondu Európskej únie prostredníctvom operačného programu Efektívna verejná správa. Informácie o projekte PreOvzdušieSK: názov projektu: PreOvzdušieSK kód projektu: 314011M074 názov prijímateľa: Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy, o. z. (CEPTA) sídlo…

Čítajte ďalej

Slovensko potrebuje lepšie ovzdušie a menej odpadov


CEPTA - Zvolen, 05.06.2018. Kedy bude na Slovensku čisté životné prostredie? Zamysleli sa odborníci o. z. CEPTA pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia. Zamerali sa na dve oblasti, v ktorých sú potrebné systémové zmeny, investičná podpora, nastavenie ekonomiky i legislatívne opatrenia. Odpadové hospodárstvo, kde má Slovensko len 23% mieru materiálového zhodnotenia ako aj…

Čítajte ďalej