Zarážajúce fakty zverejnil v septembri 2012 francúzsky vedec Prof G Eric Seralini, ktorý so svojim tímom počas dvoch rokov sledoval vplyvy geneticky modifikovanej kukurice, ktorá je tolerantná voči široko používanému pesticídu ROUNDAP (účinná látka Glyphosát, ničiaca buriny; herbicíd). Záver štúdie je zarážajúci – GMO kukurica, ako aj samotný pesticíd sú karcinogénne. Na základe výskumu bol zakázaný dovoz tejto kukurice napr. do Ruska, Francúzska vláda zadala svojej agentúre jeho preskúmanie, na základe ktorého by žiadala zákaz dovozu tejto kukurice do EÚ. Samozrejme zverejnenie práce prinieslo veľkú vlnu námietok a kritiky o nekompletnosti, nesprávnosti výskumného postupu a pod., predovšetkým zo strany obhajcov GMO. Čas ukáže na ktorej strane je „vedecká“ pravda, bez vetra sa však ani lístok nepohne, mimovládne organizácie a medzi nimi aj CEPTA už viac ako 7 rokov upozorňujú na neoverenú bezpečnosť z pohľadu dlhodobých vplyvov a odmietala GMO predovšetkým kvôli negatívnym dopadom ich pestovania, ktoré poznáme už dnes. Viac o štúdii prof. Seraliniho – krátky filmový dokument v angličtine: http://www.youtube.com/watch?v=Njd0RugGjAg&feature=relmfu, alebo samotná štúdia publikovaná v karentovanom vedeckom žurnále ELSEVIER v angličtine na: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691512005637.

Túto kukuricu ako aj iné modifikované plodiny je možné v súčasnosti dovážať aj na Slovensko, niektoré z nich je možné dokonca u nás aj pestovať, čo neplatí pre všetky členské štáty EÚ, keď napr. Rakúsko alebo Maďarsko majú vydaný dočasný, Rusko trvalý zákaz pestovať GMO plodiny. Naviac väčšina našej, ale i ostatnej komerčne chovanej hydiny, ošípaných či hovädzieho dobytka na mäso je odchovaná na geneticky modifikovanej sóji (roudap ready soja), či práve spomínanej kukurici, o čom sa dnes spotrebitelia nemajú ako dozvedieť.

EÚ doteraz tlačila svojich členov do akceptácie GMO, kvôli medzinárodným dohovorom, voľnému trhu a nedostatku dôkazov o škodlivosti GMO. Treba podotknúť že všetky štúdie o nezávadnosti GMO plodiny robí (alebo dáva robiť) ich producent, v tomto prípade firma Monsanto. Viac o praktikách tohto gigantu si môžete v slovenčine pozrieť zo záznamu dokumentu STV z roku 2012, Svet podľa Monsanto: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=buwb6TMahW0

 

Geneticky modifikované plodiny majú okrem týchto vážnych zdravotných podozrení aj iné negatívne dopady na životné prostredie ako napr. likvidáciu pralesov v Lat. Amerike, znečistenie vôd, kontamináciu pôdy, likvidáciu pôvodného obyvateľstva, samovraždy malých pestovateľov bavlny v Indii, a v neposlednom rade privatizujú prírodu. Ich rozširovanie a agresívna politika ich producentov, vedie k likvidácii pôvodných osív, ale aj ich pestovateľov, vážne komplikuje existenciu i mnohých ekologických producentov, u ktorých je GMO zakázané, a ktorí sú ohrozovaní alebo peľom susedných GMO polí, alebo sa GMO stopy dostanú do ich produktov inak – napr. medom včiel.

Čo môžete urobiť vy?

  1. Nekupovať žiadne výrobky s označením obsahu GMO, žiadať od predajcov nepredávať takéto potraviny. Rovnakú požiadavku klásť aj na politikov, ktorých volíte;
  2. Žiadať od štátu, politikov a predajcov označovanie mäsa „kŕmené GMO“. Dnes takáto povinnosť nie je;
  3. Požadovať dočasný zákaz pestovať či dovážať a používať GMO plodiny, krmoviny v SR pokým sa nepotvrdí ich neškodnosť;
  4. Žiadať od poskytovateľa stravovania označenie pôvodu surovín vzhľadom na GMO a to i pri mäse, spôsob kŕmenia zvierat. Požadovať GMO čisté suroviny;
  5. Uprednostňovať slovenské potraviny, sú kvalitnejšie a prinášajú zamestnanosť v našom štát, no požadovať od štátu kvalitu = bez GMO a bez rezíduí pesticídov.
  6. Hľadajte si vlastného farmára, zakladajte svoje potravinové komunity, rozvíjajte komunitou podporované poľnohospodárstvo;
  7. Nepoužívať pesticídy, tak v poľnohospodárstve ako aj v parkoch či záhradách, ani v súkromnom pestovaní. Prestať nakupovať ochranné prípravky od firmy Monsanto (napr. herbicíd ROUNDAP). Začať využívať možnosti mechanickej, biologickej, resp. ekosystémovej kontroly škodcov, chorôb a burín.