V mesiacoch november a december 2013 pod gesciou o. z. CEPTA prebiehala celoeurópska súťaž na návrh LOGA pre ekošoférovanie. Logo bude slúžiť na označovanie šoférov, firiem a autoškôl, ktoré budú uplatňovať zásady ekošoférovania. Do súťaže