SK-BB PesiaZonaCyklisti - fotoDLPočas európskeho týždňa mobility (16. – 22.9.2015) organizovalo o. z. CEPTA spolu so Združením Slatinka a Mestom Zvolen pre občanov mesta niekoľko podujatí.

Celý týždeň bola pešia zóna Zvolena (Námestie SNP a priľahlé ulice) sprístupnená pre cyklistov, korčuliarov aj kolobežkárov, pričom počas roka majú do nej zakázaný vstup. V priebehu týždňa mobility nedošlo ku žiadnej kolízii medzi cyklistami a chodcami. Znamená to, že ohľaduplní cyklisti a chodci môžu vedľa seba existovať v spoločnom priestore námestia a takéto riešenie je bezpečnejšie, ako vtesnať cyklistov do úzkeho priestoru cyklocesty pozdĺž západnej strany námestia, ktorá je chodcami hojne využívaná, čo zvyšuje riziko nehody.

 LogoEurTyzdenMobility-0

 

 

 

Pešia zóna v Banskej Bystrici trvalo sprístupnená pre cyklistov.

Vhodná inšpirácia aj pre mesto Zvolen.

 

 V sobotu 19.9.2015 poobede sa uskutočnila jesenná okružná cyklojazda s piknikom. Cyklisti odštartovali z Námestia SNP po rodinnej cyklocestičke na Sliač a späť.

Cyklojazda-WebMiniIMG 3230 Web MiniAktivity vyvrcholili v utorok 22.9. na Deň bez áut. Doobeda bola pre motorovú dopravu uzavretá jednosmerná ulica Jilemnického medzi ZŠ 1 a ZŠ 2. Namiesto áut boli na ulici pre deti oboch základných škôl pripravené informačné stánky s rôznymi aktivitami. Deti súťažili v cyklojazde zručnosti, vytvárali šperky z nefunkčných pneumatík bicyklov, zoraďovali dopravné prostriedky podľa škodlivosti na životné prostredie a diskutovali o tom, aké formy dopravy sú tie najzdravšie. V spolupráci s mestskou políciou si deti zajazdili na dopravnom ihrisku a učili sa správne riešiť dopravné situácie (napr. prechod cez cestu), poznávali dopravné značky a pod. Aktivít sa zúčastnilo cca 100 detí.

 

 

 

 

 

Cyklodebata-WebMiniPodvečer 22.9. sa v Krajskej knižnici Ľ. Štúra konala debata o udržateľnej mobilite v meste Zvolen, ktorej hlavným hosťom bol národný cyklokoordinátor z Ministerstva dopravy Ing. Peter Klučka a nechýbal ani zástupca mesta Zvolen – Mgr. Dušan Gdovin. Predstavili sme účastníkom koncept ekošoférovania, kde cyklodoprava je jednou z jeho hlavných súčastí. Ďalej boli odprezentované zásady hospodárnej jazdy, ktorou môžeme ušetriť aj 20 % pohonných hmôt, čo je prospešné nie len pre kvalitu ovzdušia, ale zaujímavé aj ekonomicky. Debatovalo sa aj o skvalitnení cyklodopravy v meste Zvolen a možnosti trvalého otvorenia pešej zóny (nám. SNP) cyklistom. Debaty sa zúčastnil aj nepochybne najstarší stále aktívne bicyklujúci občan mesta Zvolen, ktorý bicykluje už 81 rokov. Na debatu prišiel samozrejme na bicykli.

Fotky z Dňa bez áut si môžete pozrieť TU.