Ďakujeme všetkým, ktorí podporili petíciu za zakázanie používania neonikotinoidov – pesticídov nebezpečných pre včely a iných opeľovačov. Podarilo sa, zatiaľ na dva roky (1.dec. 2013 – 1.dec. 2015). Je to historický úspech pre ochranu agro-eko systémov v Európe, ktorý sa podarilo dosiahnuť predovšetkým vďaka veľkému tlaku verejnosti, včelárov a silnému hlasu vedcov. Slovensko hlasovalo žial proti zákazu týchto nebezpečných insekticídov, budeme zisťovať, kto menovite stojí za postojom SR a prečo.

V prílohe nájdete tlačovú správu PAN-Europe o tomto víťazstve ochrany prírody a životného prostredia pred korporátnymi záujmami ako aj správu informačného portálu ENDS Europe DAILY z 29-04-2013 (v EN jazyku).

Netreba však upadnúť do „bezchemickej eufórie“. V EÚ máme povolených okolo 500 účinných látok (pesticídov), neboli zakázané všetky neonikotinoidy ani všetky systémové insekticídy…takže prace nám ostalo ešte viac ako dosť. Tieto tri účinné latky insekticídov (imidacloprid, thiamethoxam  clothianidin) narobili za posledné obdobie najviac škody na opeľovačoch a včelách, takže víťazstvo to určíte je a mame čo oslavovať.

Daniel Lešinský z OZ CEPTA dodáva: “Cieľom ekológov nie je rozvíriť debatu o chemických alternatívach neonikotinoidov, ale hľadať systémové, predovšetkým nechemické riešenia ochrany plodín  – biologickú ochranu, agro-technické opatrenia – ako napr. rotácia plodín. Rovnako tak aj zavádzanie integrovanej kontroly škodcov (tzv. IPM – Integrated Pest Management), kde použitie chémie je až na poslednom mieste v ochrane plodín. Tieto priority podporuje aj platná legislatíva EÚ – smernica  2009/128/ES, ktorá by mala nie len platiť ale aj sa v praxi využívať na Slovensku od roku 2011. Veríme že štát bude dôsledne sledovať jej napĺňanie v praxi, podporí jej implementáciu Agro-EÚ fondmi, nezávislým poradenstvom a čoskoro to budú môcť pocítiť nie len včelári a poľnohospodári ale všetci obyvatelia a spotrebitelia na Slovensku.” 

 

Viac info k téme ochrany včiel a iných opeľovačov: www.savehoneybees.info. Chemické i nechemické alternatívy k neonikotinoidom nájdete medzi prílohami tohto článku v anglickom jazyku. Tlačovú správu GP s linkami na podporné dokumenty nájdete TU. Zákaz týchto nebezpečných pesticídov podporila aj Európska environmentálna agentúra (EEA) vo svojom stanovisku.

Reakcie slovenských MVO nájdete tu: SOS.

Príspevky slovenských médií nájtdete tu: SRo (“K veci” 6.5.2013), aktuálne.sk (7.5.2013), SME (8.5.2013).

Zahraničné zdroje a médiá o problematike včiel a pesticídov, neonikotinoidov: EFSA (16.01.2013), The Guardian (29.04.2013), EURACTIVE.com (21.5.2013).