Téma: ENVIRO-DOTAZNÍK, voľby 2010

Stiahnuť dokumentObčianske združenia CEA – Centrum environmentálnych aktivít a CEPTA – Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy včera rozoslali všetkým politickým stranám ENVIRO-DOTAZNÍK s 13 oblasťami ako energetika a klíma, poľnohospodárstvo, potraviny, ochrana prírody, financie, ekonomika, občianska participácia, vec verejná, politici a sudcovia, školstvo, zdravotníctvo, elektronizácia spoločnosti, zelená práca a odpadové hospodárstvo. Do 14.5 možu politické strany zasielať odpovede na prvých 6 otázok do 21.5 na otázky 7-13. Od pondelka 17.5 začneme odpovede zverejňovať aj na tejto stránke. Dotazník budú pred voľbami hodnotiť štatutári členských organizácii platformy EKOFORUM, výsledok zverejníme 7.6.2010. Celý dotazník i tlačovú správu z 5.5.2010 nájdete v prílohách.

Odpovede budú postupne od 19.5.2010 zverejňované na stránke www.biospotrebitel.sk – odpovede na "nepárne" oblasti 1,3,5,7,9,11 a 13 a tu, na stránke CEPTA nájdete odpovede na "párne" oblasti 2,4,6,8,10 a 12. Na stránke sa zobrazia odpovede v limitovanom rozsahu prvých 500 znakov + dokončenie vety, čo bola podmienka ENVIRODOTAZNÍKA. "Plné" odpovede nájdete pri každej otázke v priloženom dokumente v tzv. "liste odpovedí". Politické strany ná aj po uzávierke posielajú ich podklady a odpovede a my vždy doplníme do listu odpovedí.

Stiahnuť tlačovú správuTlačová správaODPOVEDE politických strán na predvolebný ENVIRODOTAZNÍK:

Envirodotazník 2016 – vyhodnotenie


Prinášame výsledky hodnotenia Envirodotazníka 2016, v ktorom kandidujúce politické strany odpovedali na zásadné otázky v oblasti životného prostredia. Dotazník rozoslaný koncom januára 2016 mal podporu významných slovenských eko/enviro-platforiem EKOFÓRUM, Špirála, Agro-eko fórum a Slovenský ochranársky snem, ktoré spolu reprezentujú vyše 30 organizácií a viac ako 100 osobností ochranárskeho sektora. Výsledky:…

Čítajte ďalej

Listy odpovedí politických strán na ENVIRODOTAZNÍK


Od týchto strán sme nedostali žiadne odpovede na ENVIRODOTAZÍK: X Strana rómskej koalície – SRK (vol.č.3) X Komunistická strana Slovenska (vol.č.9) X Nová demokracia (vol.č.11) X Združenie robotníkov Slovenska (vol.č.12) X Kresťansko demokratické hnutie (vol.č.13) X Ľudová strana Naše Slovensko (vol.č.14) X SMER – Sociálna demokracia (vol.č.17) X Most –…

Čítajte ďalej

Tematická oblasť 12 – Elektronizácia spoločnosti


Efektívnym využívaním už dnes bežne dostupných IT technológií a internetu by sme vedeli ušetriť veľa času, prostriedkov, energie i materiálov predovšetkým v úradníckej agende. Elektronizácia spoločnosti zároveň prehľadne sprístupní všetky verejne prístupné informácie (bez potreby žiadania), a v neposlednom rade, ušetrí stovky úradníckych miest platených z našich daní. Elektronizácia je…

Čítajte ďalej

Tematická oblasť 10 – Školstvo


Úroveň škôl a školstva sú priamym predpokladom pre budúcnosť krajiny, to ako budeme prosperovať o 20, 30 rokov, ako budeme schopní vytvárať a financovať sociálne benefity rozvinutého štátu, ako bude o nás postarané, keď dozrieme veku penzie... V školstve ide o veľa, tu sa tvorí pridaná hodnota, know-how aj HDP…

Čítajte ďalej

Tematická oblasť 8 – Vec verejná


Prečo vec verejná? Preto že tak v CEPTAe ako aj v CEAe sme presvedčení že ak má byť demokracia skutočne naplnená, musí ísť až na svoj základ – priame prepojenie verejného záujmu  s výkonnou mocou. Jedine tak možno eliminovať priame skupinové záujmy, ktoré dnes v politike máme a štátni úradníci a poslanci ponesú v zásadných otázkach…

Čítajte ďalej

Tematická oblasť 6 – FINANCIE


Každý človek, každá rodina, každá organizácia potrebuje pre svoju existenciu v súčasnom spoločenskom zriadení financie, rovnako tak aj štát. Financie na úrovni štátu sa však dajú viesť rôznym spôsobom aj keď sú verejné (teda nás všetkých). Občianske združenia CEPTA zo Zvolena a CEA z Trenčína považujú za kľúčové, aby financie…

Čítajte ďalej

Tematická oblasť 4 – Ochrana prírody


Ochranu prírody považujú CEA (Trenčín) aj CEPTA (Zvolen) za obraz vyspelosti, či zrelosti toho, ktorého národa. Slovenskom lomcujú veterné kalamity ale aj kalamity zásahov v chránených územiach, napr. v používaní pesticídov v národných parkoch. Ochrana prírody je v súčasnosti v SR podmienená hospodárskym záujmom čoho dôkazom bola aj navrhovaná zonácia…

Čítajte ďalej

Tematická oblasť 2 – Poľnohospodárstvo


Poľnohospodárstvo považujú obe organizácie za veľmi dôležitú oblasť, na ktorú sa viaže tak kvalita životného prostredia ako aj zdravie spotrebiteľov. OZ CEPTA presadzuje rozvoj ekologického poľnohospodárstva ako hospodárenia s najvyššou pridanou hodnotou pre ľudí, ekosystém i pre životné prostredie a rovnako aj ostatné nízkochemické, resp. bezchemické hospodárske postupy. Ďalším dôležitým…

Čítajte ďalej

ENVIRO-DOTAZNÍK, voľby 2010


"Občianske združenia CEA – Centrum environmentálnych aktivít a CEPTA – Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy včera rozoslali všetkým politickým stranám ENVIRO-DOTAZNÍK s 13 oblasťami ako energetika a klíma, poľnohospodárstvo, potraviny, ochrana prírody, financie, ekonomika, občianska participácia, vec verejná, politici a sudcovia, školstvo, zdravotníctvo, elektronizácia spoločnosti, zelená práca a odpadové hospodárstvo. Do…

Čítajte ďalej