Do piatku 14.09.2012 bolo otvorené verejné pripomienkovanie Zákona o verejnom obstarávaní (VO) 25/2006 Z.z. Oz CEPTA sa aktívne zúčastnilo seminára Ministerstva vnútra SR k novele zákona o VO dňa 23.08.2012. Následne sme cez Portál právnych predpisov vzniesli dve zásadné pripomienky s jediným cieľom – podporiť rozvoj Zeleného verejného obstarávania (Green Public Procurement – GPP) na Slovensku. GPP je podľa nášho názoru jedným zo základných systémových nástrojov štátnej správy pre podporu rozvoja trvaloudržate ľnej spoločnosti, verejné financie vo verejnom záujme. GPP minimalizuje negatívne dopady na životné prostredie a väčšinou aj zdravie, stimuluje rozvoj environmentálnych technológií, produktov a postupov bez ohľadu či to je v stravovaní, na stavbe alebo pri práci v kancelárii. EÚ má dobrovoľné cieľe napĺňania GPP v členských štátoch (napr. 50% v roku 2010), Slovensko ich neplní. Chceme, aby všetky subjekty využívajúce financie s podielom EÚ fondov (napr. EÚ projekty) dosahovali rastúcu mieru využívania GPP, ktorá by v roku 2020 dosiahla mieru 100%. Naše pripomienka ako aj linky na Európsku a slovenkú stránku k GPP nájdtete v prílohe.